REFERENCJE / REFERENCES

Przedstawione referencje są tylko przykładowe. Pozostałe mogą być udostępnione na życzenie Klienta.


The presented references are examples only. Other references can be provided on request.

Referencje Wolverhampton Borough Council / References from Wolverhampton Borough Council
Dyplom University of Wolverhampton / University of Wolverhampton Diploma

Uprawnienia tłumacza technicznego Naczelnej Organizacji Technicznej / Licence of technical translator of the Supreme Technical Organisation

Referencje NCC Industri Polska
Referencje Technic-Control

Reklama